Current Positions Open

[HCM] Crypto Analyst at EVOL GROUP

10.000.000 - 15.000.000 (NET)

Quận 7, TP.HCM, Vietnam Toàn thời gian

[HCM] Talent Acquisition Executive at EVOL GROUP

$500 - $900 (NET)

Quận 7, TP.HCM, Vietnam Toàn thời gian

[TP.HCM] Nhân viên thu ngân tại KARISMA

8.000.000đ - 10.000.000đ (NET)

Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Vietnam Toàn thời gian

[TP.HCM] Thủ kho tại KARISMA

8.000.000đ - 10.000.000đ (NET)

Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Vietnam Toàn thời gian

[TP.HCM] Nhân viên lễ tân tại KARISMA

8.000.000đ - 10.000.000đ (NET)

Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Vietnam Toàn thời gian

[TP.HCM] Tư vấn chuyên môn tại KARISMA

10.000.000đ - 20.000.000đ (up to)

Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Vietnam Toàn thời gian

[TP.HCM] Kỹ thuật viên spa tại KARISMA

8.000.000đ - 15.000.000đ (up to)

Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Vietnam Toàn thời gian

[TP.HCM] Multimedia Executive at EVOL GROUP

8.000.000 - 12.000.000 (Net)

Quận 7, Vietnam Toàn thời gian

Privacy Policy Powered by HR Partner - Cloud HR Software