Current Positions Open

[EVOL - TP.HCM] Senior Marketing Manager

25,000,000đ - 35,000,000đ (Gross)

Quận 7, TP.HCM, Vietnam Toàn thời gian

[EVOL - TP.HCM] Content Marketing Intern

Cảm ơn bạn đã ứng tuyển vào vị trí Thực tập sinh Content Marketing. EVOL hiện đang tìm kiếm những nhân sự có định hướng phát triển lâu dài cùng với công ty để đào tạo và tạo cơ hội việc làm ổn định cho các bạn.
Nếu bạn cảm thấy bản thân phù hợp và muốn gắn bó cùng với EVOL thì mời bạn xem tiếp mô tả công việc và quy trình làm việc bên dưới cho vị trí thực tập sinh.

Quận 7, TP.HCM, Vietnam Toàn thời gian

[EVOL & BIC - TP.HCM] Customer Care Executive

10.000.000đ - 12.000.000đ (Gross)

Quận 7, TP.HCM, Vietnam Toàn thời gian

[BIC - TP.HCM] Multimedia Design Specialist

15.000.000 VNĐ - 18.000.000 VNĐ (Gross)

Quận 7, TP.HCM, Vietnam Toàn thời gian

[BIC - TP.HCM] Content Marketing Specialist

15.000.000 VNĐ - 18.000.000 VNĐ (Gross)

Quận 7, TP.HCM, Vietnam Toàn thời gian

Privacy Policy Powered by HR Partner - Cloud HR Software