Current Positions Open

[HCM] Crypto Analyst at EVOL GROUP

10.000.000 - 15.000.000 (NET)

Quận 7, TP.HCM, Vietnam Toàn thời gian

[TP.HCM] Content Marketing Executive at EVOL GROUP

9.000.000 - 14.000.000 (NET)

TP.HCM, Vietnam Toàn thời gian

[HCM] Talent Acquisition Executive at EVOL GROUP

$500 - $900 (NET)

Quận 7, TP.HCM, Vietnam Toàn thời gian

[TP.HCM] Digital Marketing Executive at EVOL GROUP

12.000.000đ - 16.000.000đ (NET)

Vietnam Toàn thời gian

[TP.HCM] Content Marketing Executive at Karisma Beauty Clinic

Karisma Beauty Clinic là trung tâm thẩm mỹ công nghệ cao, cung cấp dịch vụ và kiến thức chăm sóc sắc đẹp từ những liệu pháp thiên nhiên kết hợp với thiết bị công nghệ đạt chuẩn châu u và đội ngũ bác sĩ uy tín. Karisma là một đơn vị thành viên trực thuộc EVOL GROUP.

Vietnam Toàn thời gian

[TP.HCM] Social Marketing Executive at Karisma Beauty Clinic

Karisma Beauty Clinic là trung tâm thẩm mỹ công nghệ cao, cung cấp dịch vụ và kiến thức chăm sóc sắc đẹp từ những liệu pháp thiên nhiên kết hợp với thiết bị công nghệ đạt chuẩn châu u và đội ngũ bác sĩ uy tín. Karisma là một đơn vị thành viên trực thuộc EVOL GROUP.

Vietnam Toàn thời gian

[REMOTE] CTV Viết Bài Website

Karisma Beauty Clinic là trung tâm thẩm mỹ công nghệ cao, cung cấp dịch vụ và kiến thức chăm sóc sắc đẹp từ những liệu pháp thiên nhiên kết hợp với thiết bị công nghệ đạt chuẩn châu u và đội ngũ bác sĩ uy tín. Karisma là một đơn vị thành viên trực thuộc EVOL GROUP.

Vietnam Cộng tác viên

Privacy Policy Powered by HR Partner - Cloud HR Software